Χίος, Σάββατο 21 Ιουλίου

Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός!