Χίος, Κυριακή 24 Ιουνίου

Σ αγαπώ γιατί μου μοιάζεις