Χίος, Παρασκευή 20 Απριλίου

Εφαρμογές

Εφαρμογή για την τέλεια selfie

05/08/2017 - 16:06

  Επιστήμονες υπολογιστών στο University of Waterloo ανέπτυξαν μια εφαρμογή για smartphone η οποία βοηθά τους χρήστες της να μάθουν την «τέχνη» της...