Χίος, Παρασκευή 25 Μαΐου

Ενίσχυση περίφραξης, κάμερες και συστήματα ανίχνευσης στο λιμάνι

Τετ, 16/05/2018 - 15:58

Μπορεί για το λιμάνι της Χίου να εξελίσσεται σε “μεσανατολικό” ζήτημα  η μεταφορά ενός στεγάστρου, ελλείψει χώρων, αλλά θα έχει τα μέτρα ασφαλείας που απαιτεί η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, που πρακτικά σημαίνει ενίσχυση περιφράξεων, καλύτερη επιτήρηση με σύστημα καμερών, ενίσχυση υποδομής ελέγχου επιβατών κ.α.

Η χρηματοδότηση των 569.790 ευρώ  που εξασφαλίστηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου προβλέπει σειρά έργων για την ασφάλεια των λιμενικών υποδομών, όπως εξήγησε στην “Α” ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αντώνης Κέφης.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που προβλέπονται στην επικαιροποιημένη μελέτη για το σχέδιο ασφάλειας που έχει τύχει της έγκρισης του υπουργείου ναυτιλίας και  του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, για την οποία συνεργάστηκαν Δήμος Χίου και Λιμενικό Ταμείο.

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, μεταξύ άλλων προβλέπονται:

 

 • τριφασική γεννήτρια η οποία θα καλύπτει τυχόν διακοπές ρεύματος

 • φορητά κιγκλιδώματα, ύψους 1,40 μ.

 • κιγκλιδώματα με περσίδες

 • νέες  συρόμενες πόρτες

 • δύο φυλάκια για τη φύλαξη του λιμένα (και όχι ένα όπως σήμερα)

 • οικίσκοι για Η/Μ εξαρτήματα

 • κάμερες ανάλυσης νυχτερινής όρασης

 • κάμερες περιστρεφόμενες υψηλής ανάλυσης ,

 • συσκευή ανίχνευσης ναρκωτικών και εκρηκτικών

Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2019

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 25/05/2018 - 20:28
φωτο αρχείου

Ο Δήμος Χίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη οκτώ (8) ναυαγοσωστών κατηγορίας ΔΕ, εκ των οποίων ο ένας (1) θα εκτελεί χρέη χειριστή μηχανοκίνητου ταχύπλοου σκάφους καθώς και ενός (1) συντονιστή – επόπτη κατηγορίας ΔΕ, κατόχου άδειας ναυαγοσώστη επί τρία (3) τουλάχιστον έτη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την φύλαξη των λουομένων στις  πολυσύχναστες παραλίες, Αγίας Φωτεινής, Κώμης, Καρφά, και Μπέλλα Βίστα του Δήμου Χίου.

 

Ο Δήμος Χίου με την υπ’ αριθ. 300/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω6ΩΓΩΗΝ-95Ω), που εγκρίθηκε με την αριθ. 30764/25-05-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΚΜ9ΟΡ1Ι-ΘΒ4), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την φύλαξη των λουομένων στις  πολυσύχναστες παραλίες, Αγίας Φωτεινής, Κώμης, Καρφά, και Μπέλλα Βίστα του Δήμου Χίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΕ Ναυαγοσώστες

8

ΔΕ Συντονιστή- Επόπτη κατόχου άδειας Ναυαγοσώστη επί τρία (3) τουλάχιστον έτη

1

 

Απαραίτητα προσόντα πρόσληψης:

 

 1. Για τους ναυαγοσώστες είναι τα εξής: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας  και β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή.
 2. Για τον Συντονιστή – Επόπτη είναι τα εξής: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή, η κατοχή της άδειας δε,  να είναι επί τρία (3) τουλάχιστον έτη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και Τετάρτη 30/05/2018.