Χίος, Τρίτη 19 Ιουνίου

Tα ΕΕΣ Πληροφορικής «Διαδίκτυο»

ζητούν 1 συνεργάτιδα/τη για το τμήμα γραμματειακής υποστήριξης, με σχετικές σπουδές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, σημαντική ικανότητα στην επικοινωνία και την οργάνωση. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Πληροφορίες στο http://diadiktyo.edu.gr/diadikty/job-offers (κωδ. SS01: 1 Γραμματειακής Υποστήριξης).