Χίος, Τρίτη 19 Ιουνίου

Σύγχρονος τεχνικός και εκπαιδευτικός εξοπλισμό στην ΑΕΝ Χίου

Τετ, 10/01/2018 - 16:23

Δύο συμβάσεις για τη προμήθεια σύγχρονου τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την ΑΕΝ Χίου, υπέγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, η εγκατάσταση των οποίων θα ολοκληρωθεί σταδιακά σε διάστημα έξι μηνών το αργότερο, όπως ενημερώνει με δελτίο τύπου που εξέδωσε το υπουργείο.

Τα υπό προμήθεια είδη, τα οποία αφορούν στον εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση υφιστάμενων εκπαιδευτικών μέσων διδασκαλίας, είναι τα εξής:

  • εργαστήριο πολυμέσων, με δυνατότητα άσκησης τριάντα (30) σπουδαστών,
  • εργαστήριο συστημάτων αυτόματου ελέγχου (ΣΑΕ), για την κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών στο πεδίο των αυτοματισμών με στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με τα συστήματα αυτόματου ελέγχου,
  • εργαστήριο ψηφιακών συστημάτων – PLC, για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών.

 

Η παράδοση – εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού θα ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός για το εργαστήριο πολυμέσων και εντός έξι μηνών για τα εργαστήρια συστημάτων αυτόματου ελέγχου και ψηφιακών συστημάτων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

«Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ΑΕΝ, ο οποίος θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής, ενωσιακής νομοθεσίας όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», αναφέρει το δελτίο Τύπου του Υπουργείου, εκτιμώντας ότι με τα συγκεκριμένα μέσα θα παρέχεται στους σπουδαστές/στριες της ΑΕΝ Χίου η απαραίτητη πρακτική εκπαίδευση, ώστε αυτοί με την αποφοίτηση τους να έχουν δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης τους σε εμπορικά πλοία, που διαθέτουν εξοπλισμό ακόμη και της πλέον σύγχρονης ναυτικής τεχνολογίας.

Σχετικά Άρθρα

Δευ, 18/06/2018 - 16:59
Ενημέρωση για το σεμινάριο

Στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χίου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την «Παρατηρήσιμη Μάθηση» στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ VisibleLearning 4 Performance.

Η έννοια της παρατηρήσιμης μάθησης σχετίζεται με θέματα που αφορούν τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν, α) στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, β) στην ανάπτυξη κινήτρων των μαθητών για την μεγιστοποίηση της επίδρασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γ) σε παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Διοργανωτές

Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας &Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας &Δευτεροβάθμιας &Εκπαίδευσης Χίου

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Χίου

 

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.