Χίος, Πέμπτη 21 Ιουνίου

παπα Μακρής

Τα συσσίτια της Μητροπόλεως ζητούν εθελοντές

10/11/2017 - 16:20

500 μερίδες φαγητό ημερησίως δεν είναι νούμερο ευκαταφρόνητο. Το γνωρίζει καλύτερα από όλους ο υπεύθυνος των συσσιτίων της Μητροπόλεως πατ. Νικόλαος...