Χίος, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου

περίφραξη σπιτιών

Ρουκετοπόλεμος: 23.000 ευρώ από το Δήμο για περίφραξη σπιτιών

09/02/2018 - 15:38

Σε χαμηλούς τόνους, με στόχο την τήρηση των συμφωνηθέντων και με βασική παράμετρο τη μείωση του αριθμού των ρουκετών, αλλά και τη λήψη μέτρων, που θα...