Χίος, Παρασκευή 20 Ιουλίου

Ανατίθεται η μελέτη για το γενικό σχέδιο ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΧ

Παρ, 12/01/2018 - 15:49

Η ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη για τη μελέτη του γενικού σχεδίου ύδρευσης, είναι το πρώτο από τα συνολικά 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηριου που θα γίνει την Τετάρτη 17 Γενάρη τις 6.30 μ.μ. στο Δημαρχείο.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ» (Φ.852)

Διευθυντής

2

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑΧ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018» (Φ.906)

Διευθυντής

3

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ» (Φ.870)

Διευθυντής

4

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΩ ΜΕ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ ΜΗΛΙΓΚΑ ΘΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΑΧΤΗ, ΚΛΕΙΔΟΥΣ» (Φ.891)

Διευθυντής

5

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΧΙΟΥ» (Φ.883)

Διευθυντής

6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Διευθυντής

7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Διευθυντής

8

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΧ

Διευθυντής

9

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διευθυντής

10

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Διευθυντής

11

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ ΣΕ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΔΕΥΑΧ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Πρόεδρος

12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ

Πρόεδρος

13

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ

Διευθυντής

14

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Πρόεδρος

15

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διευθυντής

16

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 370/2017

Πρόεδρος

17

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Διευθυντής

18

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διευθυντής

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 20/07/2018 - 14:35

H έγκριση των όρων διακήρυξης για παραχώρηση της χρήσης της γεφυροπλάστιγγας του Λιμένα Μεστών, ζυγιστικής ικανότητας 60 τόνων για δύο έτη, είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στην προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουλίου στις 11 το πρωί.

Ακολουθεί αναλυτικά η ημερήσια διάταξη με τα θέματα:

 1. Έγκριση των όρων διακήρυξης για παραχώρηση της χρήσης της γεφυροπλάστιγγας του Λιμένα Μεστών, ζυγιστικής ικανότητας 60 τόνων για δύο έτη.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00 ευρώ για την μελέτη αποκατάστασης ζημιάς στον Λιμένα Ψαρών.
 3. Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.452,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την αποκλάδωση – κοπή δέντρων στη ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου Καταρράκτη.
 4. Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις εργασίες συντήρησης σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων και εξοπλισμού Λιμένα Ψαρών έτους 2018.
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.583,07€ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Υπηρεσίας στη Δ.Ο.Υ..
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 95,42€ για την προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Χίου.
 7. Διάφορες ψηφίσεις πιστώσεων.
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ και αναπληρωτή ΥΑΛΕ στον Κεντρικό Λιμένα Χίου σε εφαρμογή του ISPS.
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.500,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ και αναπληρωτή ΥΑΛΕ στον Λιμένα Μεστών σε εφαρμογή του ISPS.
 10. Βεβαίωση οφειλών από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου σε χερσαίες ζώνες του Νομού.
 11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου».
 12. Συζήτηση επί αιτήσεως  Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Ερμιόνης – Μέγα Λιμνιώνα  « Η ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ» για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Ερμιόνης  για τη διοργάνωση της γιορτής σαρδέλας στις 18/08/2018.
 13. Συζήτηση επί αιτήσεως  Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Λιθίου   για τη διοργάνωση εκδήλωσης στις 11/08/2018.
 14. Συζήτηση επί αιτήσεως  Αθλητικού Ομίλου Πυργίου για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Εμπορειού για τη διοργάνωση εκδήλωσης στις 06/08/2018.
 15. Συζήτηση επί αιτήσεως  Λεριού Μάρκου για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης πρόσθετου  χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου πλησίον του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.
 16. Συζήτηση επί αιτήσεως  Ριτβαν Χατχή Χουσεϊν για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.