Χίος, Παρασκευή 20 Απριλίου

Λειτουργία αρχαιολογικών χώρων εκτός ωραρίου ζητά ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Τρί, 13/03/2018 - 15:30
Αρχαιολογικός χώρος Εμπορειού

Για τα δεδομένα της χώρας μας θα μπορούσε να είναι και... ανέκδοτο, πάντως ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου έστειλε επιστολή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων ζητά την δυνατότητα επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους εκτός ωραρίου.

Αναλυτικά διαβάζουμε σ' αυτήν

"Αξιότιμη κα Βάσση,

Είμαι βέβαιος ότι εσείς αντιλαμβάνεστε απόλυτα την ανάγκη να καταστήσουμε τα τοπικά μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς επισκέψιμα τόσο στους δημότες της Χίου όσο και σε επισκέπτες.

Δεδομένου ωστόσο ότι παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να μεταβαίνουν επισκέπτες σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  και αυτοί να μην λειτουργούν , παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αναφορικά με τις ενέργειες σας προκειμένου :

  • Αφενός να υπάρχει η δυνατότητα οργανωμένων επισκέψεων σε μνημεία πολιτισμού (πχ από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων) εκτός ωραρίου λειτουργίας και κατόπιν συνεννόησης
  • Αφετέρου να επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας  μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την τουριστική κίνηση. 

 

Τέλος παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το πλάνο που έχετε καταρτίσει αναφορικά με τις ώρες λειτουργίας ανά μνημείο για το 2018 ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

                                           Με εκτίμηση
                                                                              
                              Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου                                                                                                                          

                                          Παντελής Λεγάτος

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 20/04/2018 - 06:13
ΒΙΑΛ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις κοινοτικής Οδηγίας του 2013 σχετικά με θέματα ασύλου για πρόσφυγες και με μετανάστες.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων, το δικαίωμα των αιτούντων διεθνή προστασία να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια, ή στην περιοχή που τους ορίζεται από τον διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου. Η απόφαση για περιορισμό στην ελευθερία κυκλοφορίας, λαμβάνεται όταν είναι αναγκαίο, για την ταχεία επεξεργασία και την αποτελεσματική παρακολούθηση των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας.

Ακόμη, προβλέπονται αποζημιώσεις φυσικών και νομικών προσώπων για ζημιές που υπέστησαν οι περιουσίες τους από πράξεις προσφύγων και μεταναστών στις περιοχές των δήμων Χίου και Λέσβου, όπως έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά πρακτικά των οικείων επιτροπών.

Επιπλέον, προβλέπεται η χορήγηση επίσημων εγγράφων στους αιτούντες (δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, ταξιδιωτικό έγγραφο). Επανακαθορίζονται ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των αιτούντων (πχ. χωριστές εγκαταστάσεις από κρατούμενους του κοινού ποινικού δικαίου). Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο των ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, καθώς και ενήλικων αιτούντων, με την παροχή σχετικών διευκολύνσεων.

Οι αιτούντες, επίσης, όπως ορίζει το νομοσχέδιο, θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία (εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου) υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και στην εγγραφή και παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, με τους ίδιους όρους για τους Έλληνες πολίτες.

Ρυθμίζεται η λήψη κατάλληλων μέτρων από την αρμόδια αρχή υποδοχής, κατά την παροχή στέγασης, με σκοπό τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας των αιτούντων διεθνούς προστασίας που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια.

Κατοχυρώνεται επίσης, η παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής στους αιτούντες, με ειδική μνεία στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς επίσης κι η ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας και σε νοσηλευτική κι ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου, κατοχυρώνεται η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων και ορίζεται η γενική διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του υπουργείου Εργασίας, ως η αρμόδια αρχή προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων και των χωρισμένων ανηλίκων.

Με το νομοσχέδιο τέλος, καθορίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτης χώρας για εξαιρετικούς λόγους και για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως ή άλλους λόγους. 

Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να χορηγεί άπαξ, κατ΄ εξαίρεση, άδεια διαμονής διάρκειας τριών ετών (αντί δύο που προβλέπεται σήμερα), σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα για επτά τουλάχιστον συνεχή χρόνια, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, και καταργείται η χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε γονείς ανηλίκων ημεδαπών χωρίς την καταβολή παραβόλου.

Σημειώνεται πως στις 17/4 το ανώτατο δικαστήριο ελλείψει αιτιολογίας ακύρωσε την απόφαση για την επιβολή περιορισμών στη διακίνηση των προσφύγων που φθάνουν σε έξι νησιά και την επιβολή της υποχρέωσης να μένουν στα Hot Spot.

Πηγή: http://www.skai.gr