Χίος, Παρασκευή 20 Ιουλίου

Την Πέμπτη η παραχώρηση του ΝΟΧ στο Λιμενικό Ταμείο

Τρί, 20/02/2018 - 15:50

Την Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου θα εξετάσει το εξ’ αναβολής, από την προηγούμενη συνεδρίαση, θέμα της αίτησης του ΝΟΧ για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του κτιρίου του Ναυτικού Ομίλου και του περιβάλλοντα χώρου  στην χερσαία ζώνη του λιμανιού

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 20/07/2018 - 14:35

H έγκριση των όρων διακήρυξης για παραχώρηση της χρήσης της γεφυροπλάστιγγας του Λιμένα Μεστών, ζυγιστικής ικανότητας 60 τόνων για δύο έτη, είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στην προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουλίου στις 11 το πρωί.

Ακολουθεί αναλυτικά η ημερήσια διάταξη με τα θέματα:

 1. Έγκριση των όρων διακήρυξης για παραχώρηση της χρήσης της γεφυροπλάστιγγας του Λιμένα Μεστών, ζυγιστικής ικανότητας 60 τόνων για δύο έτη.
 2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.000,00 ευρώ για την μελέτη αποκατάστασης ζημιάς στον Λιμένα Ψαρών.
 3. Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.452,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την αποκλάδωση – κοπή δέντρων στη ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου Καταρράκτη.
 4. Έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις εργασίες συντήρησης σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτημάτων και εξοπλισμού Λιμένα Ψαρών έτους 2018.
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.583,07€ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Υπηρεσίας στη Δ.Ο.Υ..
 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 95,42€ για την προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Χίου.
 7. Διάφορες ψηφίσεις πιστώσεων.
 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ και αναπληρωτή ΥΑΛΕ στον Κεντρικό Λιμένα Χίου σε εφαρμογή του ISPS.
 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.500,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ και αναπληρωτή ΥΑΛΕ στον Λιμένα Μεστών σε εφαρμογή του ISPS.
 10. Βεβαίωση οφειλών από την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου σε χερσαίες ζώνες του Νομού.
 11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώματος Κεντρικού Λιμένα Χίου».
 12. Συζήτηση επί αιτήσεως  Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Ερμιόνης – Μέγα Λιμνιώνα  « Η ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ» για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Ερμιόνης  για τη διοργάνωση της γιορτής σαρδέλας στις 18/08/2018.
 13. Συζήτηση επί αιτήσεως  Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Λιθίου για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Λιθίου   για τη διοργάνωση εκδήλωσης στις 11/08/2018.
 14. Συζήτηση επί αιτήσεως  Αθλητικού Ομίλου Πυργίου για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Εμπορειού για τη διοργάνωση εκδήλωσης στις 06/08/2018.
 15. Συζήτηση επί αιτήσεως  Λεριού Μάρκου για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης πρόσθετου  χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου πλησίον του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.
 16. Συζήτηση επί αιτήσεως  Ριτβαν Χατχή Χουσεϊν για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στην χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018.