Χίος, Παρασκευή 22 Ιουνίου

Της Βαγγελίτσας Αμέντα