Χίος, Παρασκευή 20 Ιουλίου

Της Βαγγελίτσας Αμέντα