Χίος, Κυριακή 21 Ιανουαρίου

Της Βαγγελίτσας Αμέντα