Χίος, Κυριακή 21 Ιανουαρίου

28η Οκτωβρίου, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα Χίος. Επαρση της σημαίας

Πρόσφατα βίντεο