Χίος, Παρασκευή 27 Απριλίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ν.Α. Χίος - Ιωνία