Χίος, Κυριακή 24 Ιουνίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Μέσα Διδύμα