Χίος, Παρασκευή 22 Ιουνίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Νένητα