Χίος, Παρασκευή 22 Ιουνίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Β.Δ. Χίος - Αμανή