Χίος, Παρασκευή 27 Απριλίου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Νενητούρια