Χίος, Παρασκευή 25 Μαΐου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Τρύπες

15. Τρύπες (tripes chios) 14-07-12 01