Χίος, Παρασκευή 25 Μαΐου

Όμορφη και παράξενη πατρίδα - Ζυφιάς