90άρηδες

Από αιστερά: Νίκος Βαβυλουσάκης, Νίκος Κουρούνης, Γιώργης Επιτροπάκης

Οι 90άρηδες…

17/06/2021 - 10:56

Τον τελευταίο καιρό διαπιστώνω με μεγάλη χαρά πόσο πολύ αυξήθηκαν οι 90άρηδες… Όσοι δηλαδή συμπλήρωσαν τα 90 χρόνια ζωής και τα ξεπέρασαν ή είναι...