αισθητική ρύπανση

Πάει και ο Φλεβάρης. Συνεχίζουμε...

02/03/2024 - 06:01

Χαρισμένο και στην νέα Δημοτική αρχή. Μιλάμε την μία μέρα επισημαίνεις ένα πρόβλημα, την επομένη είναι στη... θέση του. Το παρόν κουρέλι κρέμεται από...