Χίος, Τετάρτη 3 Ιουνίου

Αλέξανδρος Κουκούλης

Η νηστεία και η διατροφή κατά τη διάρκειά της από τον Αλέξανδρο Κουκούλη

Η νηστεία και η διατροφή κατά τη διάρκειά της από τον Αλέξανδρο Κουκούλη

20/12/2018 - 10:09

Η νηστεία, η αποχή δηλαδή για μία περίοδο από συγκεκριμένες ομάδες τροφών, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις μας, είναι κάτι καλό για τον...