Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προς τους Ιδιώτες Μετόχους της Προμηθευτικής ΑΕ ΟΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΠΡ.ΟΜ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.) ΑΦΜ 094093353 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 012058959000 Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 109 Βροντάδος – Χίος ΤΚ 82200 pedivae2@gmail.com Τηλ: 22710 93364 – 22710 93760                                                                                           Χίος 11 / 10 /2022                  6974070872 - 6978442750                                                                                                       Αριθ. Πρ: 371   Η ΠΡ.ΟΜ.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. & του ΔΣ της και μετά την ολοκλήρωση των ανοικτών δημόσιων προσκλήσεων για την ενημέρωση τους, καλεί τους “Ιδιώτες Μετόχους” να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εγγραφή τους στην Ενεργειακή Κοινότητα “Βροντάδος Ενεργειακή” με εκχώρηση των μετοχών τους με σχέση ανταλλαγής 33 μετοχές της Προμηθευτικής ονομαστικής αξίας 26,4 αντί μιας συνεταιριστικής μερίδας της Βροντάδος Ενεργειακής ονομαστικής αξίας 100,00 €. Για όσους από αυτούς έχουν κληρονομικά δικαιώματα επί των μετοχών θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τα δικαιώματα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 109 (πρώην Δημαρχείο Ομηρούπολης) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Τετάρτη 14/10/2022. Μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας η ΠΡ.ΟΜ.ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει και σε εφαρμογή του Νόμου 4548/2018 ότι θα προχωρήσει στην αγορά των ιδίων μετοχών των “Ιδιωτών Μετόχων” που δεν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αξία κτήσης την ονομαστική αξία των 0,80 ευρώ εκάστης μετοχής. Για την ΠΡ.ΟΜ.Α.Ε. ΟΤΑ Ο Πρόεδρος Μ. Μεννής

Το ΤΕΕΝΣ ψάχνει Πλοιάρχους

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ90 (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.) στο Ιδιωτικό ΕΠΑΛ «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23. Υποβολή αιτήσεων έως: 22/08/2022 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. ΤΕΕΝΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School», με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23» Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Ενδιαφερόμενους  Εκπαιδευτικούς   των    κλάδων   ΠΕ83   (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)   και    ΤΕ01.06 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως καθηγητές στο Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» που εδρεύει στη Χίο, με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23. Υποβολή αιτήσεων έως: 12/8/2022 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr

Γενική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Χίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2022     Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη – μετόχους της α΄ β΄ και γ΄ κατηγορίας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Χίου με δ.τ Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Ν. Χίου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 στο Κτίριο του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., στον πρώτο όροφο, οδός Σταματίου Τσιμπή 8, στο Λατόμι. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση.               Παρακαλούμε θερμά όλα τα μέλη να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, καθώς η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Κοι.Σ.Π.Ε.
      Με εκτίμηση, Για τον Κοι.Σ.Π.Ε. Το. Ψ.Υ. Ν. Χίου Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κουτσουράκης Δημήτριος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χίου αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία <<ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ>> με έδρα τον Δήμο ΧΙΟΥ, με μη κερδοσκοπικό σκοπό ο οποίος είναι : Α)η πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική, περιβαλλοντική και αθλητική ανάπτυξη της περιφερειακής ενότητας Χίου, Β)η προαγωγή του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του συλλόγου και των κατοίκων της περιφέρειας, Γ) η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών και των κατοίκων ολόκληρης της περιφέρειας Χίου, απαλλαγμένης από κάθε είδους κομματισμό, φανατισμό, διχόνοια, ρατσισμό, σωβινισμό, ιδιοτέλεια κλπ Δ)η προβολή και ανάδειξη του συλλόγου <<ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ>> Ε)Η διάσωση και διατήρηση των στοιχείων του παραδοσιακού πολιτισμού ολόκληρης της περιφέρειας Χίου Ψαρών, και Οινουσσών, Στ) η συνεχής βελτίωση του πνευματικού επιπέδου του Συλλόγου κλπ Χίος 3 Μαΐου 2022 Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΛΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School», με έναρξη το σχολικό έτος 2021-22.   Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ   Ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ(90) (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ) και ΠΕ(11) (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως καθηγητές στο Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» που εδρεύει στη Χίο, με έναρξη το σχολικό έτος 2021-22. Υποβολή αιτήσεων έως: 25/8/2021 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr

Προκήρυξη της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου

Χίος, 29.01.2021   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην  υπ’ αριθμ.2003-22/1/2021 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει μία (1) θέση για την Πρόσληψη στελέχους στη Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα βιογραφικά τους έως τη Δευτέρα 15  Φεβρουαρίου 2021 στα Γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 1 ή να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: iparthenidou@gummastic.gr (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2271021001#204 κα Ε. Παρθενίδου). Απαραίτητα προσόντα: - Πανεπιστημιακό πτυχίο σε θεωρητική κατεύθυνση (βιολογία, βιοτεχνολογία κλπ) - Μεταπτυχιακό στους τομείς της ποιότητας, ασφαλείας, νομοθεσίας τροφίμων ή/και καλλυντικών - Τουλάχιστον 7 χρόνια εμπειρίας σε εργασιακό περιβάλλον στους παραπάνω τομείς στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό. - Γνώση για την προετοιμασία και υποβολή φακέλων σε παγκόσμιες νομοθετικές αρχές (Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ασία) - Άριστη γνώση ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά ή/και Γερμανικά (Proficient user) - Γνώσεις και εμπειρία στη μικροβιολογία και τοξικολογία τροφίμων, ειδικά επί διεθνών πρωτοκόλλων για επιστημονικές μελέτες (π.χ OECD study protocols) - Σημαντική εργασιακή εμπειρία στα διεθνή πρότυπα HACCP,  ISO 22000, ISO 9001, ISO 16128 και όπου δύναται να υπάρχει πιστοποίηση από εξουσιοδοτημένους φορείς. -Σημαντική εργασιακή εμπειρία στον τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής Η θέση αναφέρεται στη Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης & στη Γενική Διεύθυνση με κύρια αρμοδιότητα τη νομοθεσία τροφίμων, τη διασφάλιση ποιότητας & ασφαλείας  και υποστηρικτικά φαρμακευτικές πωλήσεις & διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.