Ανακοινώσεις

TEENS-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αεροπόρου Χρ. Ροδοκανάκη 38 Τ.Κ. – Πόλη: 82100 – Χίος Τηλέφωνο: 2271085010 E-mail: info@teenschool.gr   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ιδιωτικό Π.ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School», με έναρξη το σχολικό έτος 2024-25» Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ, να  υποβάλουν  αίτηση για  πρόσληψη ως καθηγητές στο Ιδιωτικό Π.ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» που εδρεύει στη Χίο, με έναρξη το σχολικό έτος 2024-25.
Υποβολή αιτήσεων έως: 24/07/2024 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr

Γενική Συνέλευση της "Γλυκιάς Διάδρασης"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Διαβητικών Βορείου Αιγαίου «ΓΛΥΚΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗ» σε γενική συνέλευση για διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2024-2025. Την Κυριακή 19 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00- 14:00 στον Οίκο Αγάπης - Ψυχαργώ στο Νεοχώρι. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της Γ. Συνέλευσης τα μέλη δύνανται να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους για το έτος 2024 (15 €). Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Διοικητικό  Συμβούλιο και την Εφορευτική Eπιτροπή έχουν τακτικά μέλη σύμφωνα με το καταστατικό. Υποβολή υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και για Εφορευτική επιτροπή γίνεται με επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου: glykiadiadrasi@yahoo.com Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας έως 14 Μαΐου 2024 και ώρα 12 π.μ.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Γυναικείου Συνδέσμου "Οι Φίλοι του Χιώτικου Χωριού"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΤο Διοικητικό  Συμβούλιο του  «ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»,  σύμφωνα με  το άρθρο 23 του Καταστατικού, καλεί τα  Μέλη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες, την 16ην Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Λεωφ. Αμαλίας 10, Σύνταγμα).                Θέματα ημερησίας διάταξης: Έγκριση πεπραγμένων του Σωματείου  περιόδου 01.01.2023-31.12.2023. Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ίδιας χρονικής περιόδου. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024. Υποβολή Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισή της. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για την  διαχείριση χρονικής περιόδου 01.01.2023-31.12.2023. Άλλα θέματα. Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.   Το Δ.Σ. εκφράζει θερμή παράκληση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Μελών στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και στις Αρχαιρεσίες. Σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (αρθρ.26). Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας, τα Μέλη που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν, πρέπει να καταθέσουν ειδική εξουσιοδότηση στη Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου μέχρι και  την ώρα έναρξης των εργασιών της. Υπενθυμίζεται ότι κάθε Μέλος επιτρέπεται να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) Μέλη κατ’ ανώτατο όριο (άρθρ.23). Στην περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η απαραίτητη σύμφωνα με το Καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα, στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα, και ώρα 13.00,  ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. Αθήνα,   15 Απριλίου 2024 Mε εντολή του Δ. Σ. Η Πρόεδρος Μαρία-Μαρκέλλα Βαρώνη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Το Δ.Σ. της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη: Μίας (1) θέσης εργασίας στο Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Κ.Π.Ε στη Χίο, με ειδικότητα: Ψυχολόγος Η θέση αφορά μερική απασχόληση διάρκειας 12 μηνών  (18 ώρες / εβδομαδιαίως) με την προοπτική διεύρυνσης της συνεργασίας. Σχετικά με τη Δομή:
Λειτουργεί ως Α’ Βάθμια μονάδα υγείας παρέχοντας εξειδικευμένες θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία, αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, συμβουλευτική κ.α) για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες αυτών με αναπτυξιακές, συναισθηματικές και ψυχιατρικές διαταραχές. Οι κύριες δραστηριότητες και υπηρεσίες του Τ.Π.Ε αφορούν στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία – αποκατάσταση των παραπάνω διαταραχών καθώς και την αγωγή κοινότητας. Αρμοδιότητες: Λήψη αναλυτικών αναπτυξιακών ιστορικών Συνεδρίες ψυχοθεραπειών παιδιών & εφήβων Συνεδρίες Συμβουλευτικής Γονέων Γραπτές αναφορές (follow up) Συμμετοχή στις Διεπιστημονικές Ομάδες Συμμετοχή στις Ομάδες Εποπτείας Σχεδιασμός και συμμετοχή σε δράσεις αγωγής κοινότητας Εποπτείες σε πρακτικά ασκούμενους και εθελοντές Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αίτηση Υποψηφιότητας EΔΩ Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών  Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  Βιογραφικό σημείωμα  Αποδεικτικά προηγούμενης εμπειρίας  Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κριτήρια Επιλογής Τα κριτήρια επιλογής συνοψίζονται παρακάτω:  Πτυχίο τμήματος Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος.  Μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.  Κλινική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια (εθελοντική εργασία σε παρεμφερείς χώρους θα συνεκτιμηθεί) Εκπαίδευση σε Ψυχοθεραπευτική μέθοδο θα συνεκτιμηθεί  Γνώση αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.  Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες (σε προφορικό και γραπτό επίπεδο) Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τήρησης προθεσμιών Ικανότητα εργασίας σε ομάδα Ευελιξία και προσαρμοστικότητα Προσωπικότητα. Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα ή δεν προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. Διαδικασία Επιλογής:
Η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του φορέα.
Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά από συνέντευξη σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους που θα επιλεγούν γι’ αυτή τηλεφωνικά.
Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 08/03/2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην έδρα του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, Εγκρεμού 30, Χίος 82100, καθημερινά 14:00-21:00 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση  tpe@kpechios.org , με τίτλο: “ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ – ΧΙΟΣ” από τη δημοσίευση της παρούσης έως και την Παρασκευή 08/03/2024 Τρίτη 19/3/2024. Διευκρινήσεις και πληροφορίες δίνονται από τη γραμματεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου (Κα Μ. Γιαλούση), καθημερινά 14:00 - 21:00, στο τηλέφωνο 22710 – 20 000,
εσωτ. γραμμή 1.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Χιακών Σωματείων Αττικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με  το άρθρο 10 του Καταστατικού, καλεί τα  Σωματεία-Μέλη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 13ην Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30  στα γραφεία της, στην οδό Μεταμορφώσεως 22 Καλλιθέα. Θέματα ημερήσιας διάταξης Διοικητικός απολογισμός και έγκριση πεπραγμένων για την διαχειριστική περίοδο από 20 Δεκεμβρίου 2022 έως 19 Δεκεμβρίου 2023. Οικονομικός απολογισμός και έγκριση για την διαχειριστική περίοδο από 20 Δεκεμβρίου 2022 έως 19 Δεκεμβρίου 2023 και  συμπληρωματικός οικονομικός απολογισμός και έγκριση για την διαχειριστική περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου 2022 έως 19 Δεκεμβρίου 2022. Υποβολή Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισή της. Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη. Διάφορα θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει θερμή παράκληση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Μελών στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο και ώρα 18.30 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. Με εντολή του Δ.Σ. Η Πρόεδρος
Μαρία-Μαρκέλλα Βαρώνη

Ανακοίνωση Ναυτικού Ομίλου Καρδαμύλων

Ο Ν.Ο. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  εργάστηκε ομαδικά με γνώμονα την επιτυχή πορεία της μεγάλης διοργάνωσης AEGEAN REGATTA 2023 που ήρθε πρώτη φορά στα Καρδαμυλα.
Ο έφορος ιστιοπλοΐας του ΝΟΚ, Νικόλας Μάππας, μέσα από τη συμμετοχή του στη Οργανωτική Επιτροπή της REGATTA, και η γραμματέας του ΝΟΚ και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καρδαμύλων, Κατερίνα Μαρινάκη, μέσω της καλής συνεργασίας της με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου, κατάφεραν να δημιουργήσουν τις προδιαγραφές για το καλό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε.
Μαζί με την  αγάπη των μελών του Δ.Σ του Ν.Ο. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ  και την υπευθυνότητά μας για τα αγαπημένα μας ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, με τους εθελοντές, φίλους και τις επιχειρήσεις που έδωσαν με την ψυχή τους τα προϊόντα τους, γίναμε το κλειδί της επιτυχίας για μια τέτοια διοργάνωση.
Είμαστε περήφανοι γιατί τα καταφέραμε ως οικοδεσπότης Ναυτικός Όμιλος!
Λάβαμε συγχαρητήρια από:
1. Ελληνική  Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία
2. Από τη Διεθνή Επιτροπή Ενστάσεων (Έλληνες, Αγγλίδα και Σλοβένος)
3. Από την Επιτροπή Αγώνα
4. Από την Επιτροπή Ανοιχτής Θάλασσας
5. Από τους ιστιοπλόους
6. Από την κοινωνία των Καρδαμύλων που αγαπά και σέβεται τον όμιλό μας, για την οργάνωση στον όμιλο και σε κάθε λεπτομέρεια των ημερών.
Με συνέπεια  εργαστήκαμε μέχρι το τέλος!
Μείναμε να τους αποχαιρετήσουμε.
Να τους εξυπηρετήσουμε σε κάθε τους έκτακτο θέμα!
Δεν έμεινε χρόνος για δημοσιεύσεις και αναρτήσεις με φωτογραφίες τα πρόσωπά μας στα media από τις απονομές και τις βραβεύσεις.
Φωτογραφία που βάλαμε στη διαδικτυακή σελίδα του Ομίλου με την είσοδο των σκαφών στο λιμάνι χρησιμοποιήθηκε έτοιμη από άλλους που είχαν αυτό και μόνο να κάνουν.
Σας δηλώνουμε ότι εργαστήκαμε με ευπρέπεια και δεν αφήνουμε κανέναν να οικειοποιηθεί ή να μειώσει τον μόχθο και τον κόπο τόσων μηνών. Με τιμή το Δ.Σ. του Ν.Ο. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Ιδιωτικό Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. ΤΕΕΝΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ιδιωτικό Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School», με έναρξη το σχολικό έτος 2023-24»   Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ   Ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ) ή ΠΕ89.01 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ), ΠΕ81 (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ), ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ87 (ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ), ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), να υποβάλουν αίτηση για  πρόσληψη ως καθηγητές στο Ιδιωτικό Π.ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» που εδρεύει στη Χίο, με έναρξη το σχολικό έτος 2023-24. Υποβολή αιτήσεων έως: 30/07/2023 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr

ΠΡΟΣΚΛHΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Σκοπευτικός Όμιλος Χίου καλεί τα μέλη του στην Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαΐου 2023 την ίδια ώρα 10:00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Χίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 1. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2022. 2. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023. 3. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης. 4. Εκλογή δυο μελών εφορευτικής επιτροπής 5. Αρχαιρεσίες. Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κόκκινος

Ανακοίνωση προς τους Ιδιώτες Μετόχους της Προμηθευτικής ΑΕ ΟΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΠΡ.ΟΜ.Α.Ε. Ο.Τ.Α.) ΑΦΜ 094093353 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 012058959000 Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 109 Βροντάδος – Χίος ΤΚ 82200 pedivae2@gmail.com Τηλ: 22710 93364 – 22710 93760                                                                                           Χίος 11 / 10 /2022                  6974070872 - 6978442750                                                                                                       Αριθ. Πρ: 371   Η ΠΡ.ΟΜ.Α.Ε. ΟΤΑ στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. & του ΔΣ της και μετά την ολοκλήρωση των ανοικτών δημόσιων προσκλήσεων για την ενημέρωση τους, καλεί τους “Ιδιώτες Μετόχους” να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εγγραφή τους στην Ενεργειακή Κοινότητα “Βροντάδος Ενεργειακή” με εκχώρηση των μετοχών τους με σχέση ανταλλαγής 33 μετοχές της Προμηθευτικής ονομαστικής αξίας 26,4 αντί μιας συνεταιριστικής μερίδας της Βροντάδος Ενεργειακής ονομαστικής αξίας 100,00 €. Για όσους από αυτούς έχουν κληρονομικά δικαιώματα επί των μετοχών θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τα δικαιώματα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Χατζηφραγκούλη Ανδρεάδη 109 (πρώην Δημαρχείο Ομηρούπολης) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Τετάρτη 14/10/2022. Μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας η ΠΡ.ΟΜ.ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει και σε εφαρμογή του Νόμου 4548/2018 ότι θα προχωρήσει στην αγορά των ιδίων μετοχών των “Ιδιωτών Μετόχων” που δεν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον με αξία κτήσης την ονομαστική αξία των 0,80 ευρώ εκάστης μετοχής. Για την ΠΡ.ΟΜ.Α.Ε. ΟΤΑ Ο Πρόεδρος Μ. Μεννής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. ΤΕΕΝΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School», με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23» Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Ενδιαφερόμενους  Εκπαιδευτικούς   των    κλάδων   ΠΕ83   (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)   και    ΤΕ01.06 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη ως καθηγητές στο Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών - Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» που εδρεύει στη Χίο, με έναρξη το σχολικό έτος 2022-23. Υποβολή αιτήσεων έως: 12/8/2022 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710 85010 και στο www.teenschool.gr