αναστολή καταβολής ενοικίων

Αναστολές ενοικίων: Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να επιστρέψουν αποζημιώσεις

24/11/2021 - 07:32

Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν υψηλότερες αποζημιώσεις από αυτές που δικαιούνταν μετά την αναστολή καταβολής ενοικίων λόγω της πανδημίας, θα κληθούν...