Χίος, Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

αναστολή λειτουργίας νηπιαγωγείου

φωτο αρχείου

Αναστέλλεται η λειτουργία του νηπιαγωγείου Συκιάδας

02/08/2019 - 11:17

Με απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο, Μαρίας Παπαδανιήλ, αναστέλλεται για την επόμενη σχολική χρονιά...