ανισόρροποι εξοπλισμοί

Κώστας Μαρδάς: Οι... ανισόρροποι εξοπλισμοί  

26/05/2022 - 06:30

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με σαφή υπεροχή της Τουρκίας, γι' αυτό και αυθαδιάζει στο Αιγαίο,...