Αντιδιαστολή: Μη επιστροφή εικόνων στα Κουρούνια - Επιστροφή κειμηλίων στην Ι. Μ. Μουνδών...

Κυρ, 02/10/2022 - 17:59

Με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση της μη επιστροφής των εννέα ιερών εικόνων που είχαν φυγαδευτεί στο Ναύπλιο το 1822 προερχόμενες από τον Ι. Ναό Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Κουρουνίων Χίου,  έχομε συναντήσει  στις διάφορες  έρευνές μας το ακόλουθο που δείχνει μια εκ διαμέτρου αντίθετη συμπεριφορά άλλων ευσεβών Υδραίων εκείνων των δύσκολων καιρών.  Πρόκειται για την φυγάδευση και διάσωση αλλά και ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ κειμηλίων  στην Ιερά Μονή Αγ. Ιωάννου Προδρόμου Μουνδών Χίου.

Το 1822, το μετόχι της Ιεράς Μονής Μουνδών το λεγόμενο του Αγ. Γεωργίου της Ζαρτουλίδας, καταστράφηκε ολοσχερώς  και θανατώθηκε ο ηγούμενός του και κτήτορας  Άνθιμος Αργέντης μαζί με πολλούς μοναχούς. Όμως τα κειμήλια, άγια λείψανα και ιερά σκευή της Μονής των Μουνδών και του Αγ. Γεωργίου, ευτυχώς παραδόθηκαν από τον Επίτροπο-ιερέα της Μονής Μουνδών Άνθιμο Πουλάκη, στον Υδραίο πλοίαρχο Ιω. Ζάκα ο οποίος με το καΐκι του και το πλήρωμά του,τα μετέφεραν στην Ύδρα και τα διέσωσαν από τα χέρια των Τούρκων σφαγέων . Για το θέμα αυτό υπάρχει όμως πιο κάτω καταγραφή σε Κώδικα της Μονής Μουνδών που αναφέρει ότι όλα αυτά τα κειμήλια, λείψανα Αγίων, ιερατικές στολές, Πατριαρχικά Σιγγιλιώδη Γράμματα και ιερά σκεύη επεστράφησαν στην Μονή Μουνδών το 1832. Η κατάληξη της επιστολής παραλαβής γράφει: «… Παραλαβόντες αυτά σήμερον (κειμήλια κ.λπ.) όλλα σώα και αναληπή κατά την περιγραφήν όπου έγινεν εις Ύδραν, μένομεν κατά πάντα ευχάριστοι, ομολογούντες τω Επιτρόπω ημών (π. Ανθίμω Πουλάκη) μεγάλας τας χάριτας. Εγράφη   αωλβ’ (1832) Μηνή Αυγούστω κη΄28.

Ιωακείμ ιερομόναχος βάριστας καθηγούμενος και λιπί αδελφοί ομολογούμεν ότι ελάβομεν τα άνοθεν».

(Πηγή: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΧΙΩ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» ΙΩ. Μ. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ. Τόμος Α΄σελ. 290-291)

Το συμπέρασμα είναι ότι οι διασώστες Υδραίοι  , δεν σκέφθηκαν να οικειοποιηθούν τα κειμήλια της Μονής Μουνδών Χίου, αλλά δέκα χρόνια μετά την φρικτή σφαγή της Χίου τα παρέδωσαν πίσω στην Ιερά Μονή μας.

Οι Ναυπλιώτες εξ αντιθέτου, ως φαίνεται αποσιώπησαν το θέμα των εικόνων εδώ και 200 χρόνια αν όχι σκόπιμα, ίσως γιατί δεν τους τα ζήτησε κανείς από τα Κουρούνια αφού ενδεχομένως να είχαν σφαγιαστεί όλοι οι τότε περί τα εκκλησιαστικά πράγματα εμπλεκόμενοι. Εμείς θεωρούμε ότι όφειλαν να το διερευνήσουν μετά λίγα χρόνια. Εφόσον κάτι δεν σου ανήκει και το έλαβες να το φυλάξεις δεν πρέπει να το επιστρέψεις στον ιδιοκτήτη του;

Πάντως η  αποκάλυψη όμως αυτού του θέματος  πριν έξι χρόνια , συμφωνούμε ότι πικραίνει τα Κουρούνια και οφείλουν οι Ναυπλιώτες να επιστρέψουν στον ιδιοκτήτη Ναό του Αγ. Ιωάννου Θεολόγου Κουρουνίων Χίου τις ιερές εικόνες που είναι κειμήλιά του. Οι δικαιολογίες του εφημερίου του αντίστοιχου Ι.Ναού του Ναυπλίου που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι θα ξανάρθουν οι Τούρκοι και θα πάρουν, είναι απαράδεκτες πέρα ως πέρα από κάθε άποψη.

Με το παρόν σημείωμα, επιθυμούμε να προτρέψουμε τους ενδιαφερόμενους Κουρουνιώτες, να πιέσουν και πάλι ώστε να γίνει συνεννόηση των δύο Μητροπόλεων Αργολίδας και Χίου για να υπάρξει η ποθούμενη επιστροφή των εικόνων. Ας χρησιμοποιήσουν και το περί της Ι. Μονής Μουνδών παραπάνω συμβάν προς ενίσχυση των επιχειρημάτων τους.