Ερωτούμε με σεβασμό τον κ. Αποστολάκη

Κυρ, 14/05/2023 - 11:10

Είναι ίσως η πρώτη μετά την μεταπολίτευση φορά, που οι υπεράνω παραταξιακών τοποθετήσεων και των συναφών στερεοτύπων ψηφοφόροι ευρίσκονται προ της ανάγκης να επιλέξουν όχι το ωφελιμότερο κατά την κρίση τους για τη χώρα μας κόμμα, όπως κανονικά θα έπρεπε, αλλά το λιγότερο επιζήμιο, τουτέστιν το μη χειρότερο. Βεβαίως η συμμετοχή στα κόμματα μεμονωμένων υποψηφίων  εγνωσμένου κύρους είναι ιδιαίτερα παρήγορη και ενθαρρυντική, πλην όμως παραμένει ο προβληματισμός  τού  εάν και κατά πόσον αυτοί  θα δυνηθούν να αποτρέψουν την εφαρμογή από το κόμμα τους μέτρων  που ίσως και ίδιοι  προσωπικά  δεν  επικροτούν.

Στα πλαίσια του ως άνω προβληματισμού, με την ιδιότητά μας του  εκπαιδευτικού και  του   εφέδρου αξιωματικού,  με όλο τον προσήκοντα σεβασμό  στον μέλλοντα να τιμήσει διά ελεύσεώς του τη νήσο μας αξιότιμο επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο κ. Αποστολάκη, τον γαλουχηθέντα -μέσω και  της  παρεχόμενης στα στελέχη τού Στρατεύματός  μας παιδείας- στις αρχές και τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, της αριστείας, της αξιοκρατίας, της ακεραιότητας, της τάξεως, της πειθαρχίας  και της παρρησίας, τολμούμε να τον ερωτήσουμε  αν επικροτεί:   

1. Τη μη εφαρμογή της αξιολογήσεως στην εκπαίδευση και στον δημόσιο περαιτέρω τομέα ή και την κατάργησή της, όπου αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί.

2. Την κατάργηση της βάσεως εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, με συνέπεια να εισάγονται σε αυτά οι επιδόσεως του 2 ή 3 ή και οι παραδίδοντες σε κάποιο μάθημα ακόμα και κόλλα λευκή.

3. Την κατάργηση της αστυνόμευσης στα Πανεπιστήμια, της οποίας αναπόδραστη συνέπεια είναι, αντί εστίες  γνώσεως και  παιδείας, αυτά να μετατρέπονται σε χώρους βίας, ανομίας και παρανομίας (με αποκορύφωμα… και  τον εντοιχισμό  πρυτάνεων !).

4. Την μη καθιέρωση των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, όπου  θα φοιτούν τα ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής προελεύσεως παιδιά, τα οποία η φύση τα έχει προικίσει με το τάλαντο της ευφυΐας συνοδευόμενης από αυτό της θελήσεως και  της επιμελείας, προς τελικό όφελος αυτής ταύτης της κοινωνίας.

Ας είναι  βέβαιος  ότι κατά την επικείμενη ομιλία του η όποια αιτιολογημένη επί των ανωτέρω απάντησή του, ανεξαρτήτως  της φύσεώς της, θα εκτιμηθεί από όλους ως υπηρεσία ουσιαστική.

Κ.Ε. Φραγκομίχαλος

    

 

 

Άλλες απόψεις: Του Κωνσταντίνου Ε. Φραγκομίχαλου