Για την ουσιαστική αναβάθμιση των ΔΙΕΚ

Τετ, 06/07/2022 - 13:57

Τα Δημόσια ΙΕΚ, προσφέρουν εδώ και δεκαετίες πρόταση επαγγελματικής σταδιοδρομίας και συνέχισης των σπουδών σε πολλά παιδιά τα οποία δεν είχαν εισαχθεί σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ήταν δηλαδή αρχικά μια δεύτερη ευκαιρία και έτσι αντιμετωπιζόταν για πολλά χρόνια από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Σε αυτό το επίπεδο, εντάσσονται οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, το εκπαιδευτικό προσωπικό που σε πολλές περιπτώσεις δεν είχε τα τυπικά προσόντα αλλά και τα προγράμματα σπουδών που σε πολλές ειδικότητες ήταν ανεπαρκή ή ανύπαρκτα. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι οι απαραίτητες εξετάσεις πιστοποίησης ,που οφείλουν οι σπουδαστές προκείμενου να πάρουν το πτυχίο και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να ταξιδεύουν σε άλλες περιοχές, έχοντας ακόμα την οικονομική επιβάρυνση που είναι αποτρεπτικός παράγοντας για πολλούς σπουδαστές.

Με λίγα λόγια ήταν μια μεταδευτεροβάθμια κατάρτιση με πολλά προβλήματα και σε όλα τα επίπεδα.

Σταδιακά και αρχή γενόμενης από την προηγούμενη κυβέρνηση, έχουν γίνει βήματα καλυτέρευσης και σε αυτό  έχουν συμβάλει τόσο οι διευθυντές όσο και οι ίδιοι οι εκπαιδευτές. Έτσι παρατηρείται, σε πολλά ΙΕΚ προσφορά πολλών ειδικοτήτων με απήχηση στις τοπικές κοινωνίες και με  πολλές προϋποθέσεις επαγγελματικής αποκατάστασης. Αυτή είναι και η ουσία και η συμβολή τους που δηλώνει την αναγκαιότητα τους και την εναλλακτική τους πρόταση.

Στην Χίο, έχουμε ένα καινοτόμο ΙΕΚ με 14 τμήματα, με  ειδικότητες διαφορετικών αντικειμένων με απεύθυνση στην τοπική κοινωνία και ανάδειξη των τοπικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Την επόμενη χρονιά υπάρχει ως πρόταση στο μηχανογραφικό με 5 ειδικότητες, από την μια  παλιές  που διαχρονικά έχουν μεγάλη ζήτηση και πολλές επαγγελματικές προοπτικές σταδιοδρομίας αλλά και νέες οι οποίες μέσω έρευνας επιλέχθηκαν ως οι πιο αντιπροσωπευτικές, που μπορούν να υποστηρίξουν την διασύνδεση με την αγορά εργασίας και οι οποίες προσφέρουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στους σπουδαστές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Μια πολύ καλή ιδέα που είναι καλό να υλοποιηθεί και θα προσφέρει στην τοπική κοινωνία, θα είναι ευκαιρία κατάρτισης, γνώσης και επαγγελματικής αποκατάστασης -ως κύρια εργασία-,είναι η δημιουργία ειδικότητας που έχει σχέση με την μαστιχοκαλλιέργεια, την σύνδεση της με τον δευτερογενή τομέα, την γνώση και τις προοπτικές για το μοναδικό προϊόν της μαστίχας που χαρακτηρίζει τον τόπο μας. Ένα άλλο αίτημα που πληροί τις προϋποθέσεις το ΙΕΚ Χίου, είναι η μετατροπή του σε πειραματικό ΙΕΚ γιατί πιστεύω ότι μπορεί να υποστηρίξει τον πειραματισμό και την εφαρμογή καινοτομιών στο σύστημα της επαγγελματικής κατάρτισης.

Βέβαια, για να προχωρήσει ο θεσμός των ΙΕΚ θα πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια για την λειτουργία τους και την ενίσχυση των εργαστηρίων που υπολειτουργούν, θα πρέπει να υπάρξει  ολική λύση στο στεγαστικό, στο θέμα της σίτισης και της μετακίνησης των σπουδαστών. Παρατηρείται να εγγράφονται σπουδαστές με το σύστημα των πανελληνίων από άλλες περιοχές αλλά κατά την διάρκεια της χρονιάς πολλοί να εγκαταλείπουν μη μπορώντας να ανταπεξέλθουν στο οικονομικό βάρος.

Χρειάζεται λοιπόν, καταρχήν η πολιτική βούληση, οι συστηματικές και στοχευμένες προσπάθειες για την κατοχύρωση και σωστή λειτουργία τους και για την παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης στους σπουδαστές. Μόνο όταν υπάρχει πραγματική βούληση και όχι υποκριτική αναβαθμίζεται ουσιαστικά η Δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τότε αποτελεί πραγματική πρόταση και όχι δεύτερη ευκαιρία για τα νέα παιδιά. Βήματα έχουν γίνει, αλλά χρειάζονται ακόμα περισσότερα.

Ευαγγελία Μανιτσούδη - Εκπαιδευτικός, πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Άλλες απόψεις: Της Ευαγγελίας Μανιτσούδη