Γιατί μένουν παιδιά εκτός Βρεφονηπιακών σταθμών

Παρ, 07/09/2018 - 18:45
Ευαγγελία Μανιτσούδη

 

Τις τελευταίες μέρες γίνεται συζήτηση για την φοίτηση βρεφών-νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η συζήτηση πανελλαδικά επικεντρώνεται στον τελικό αριθμό δικαιούχων voucher, με την Ν.Δ. να προσπαθεί ανεπιτυχώς να μας πείσει για την μεγάλη σημασία που δίνει στην κοινωνική πολιτική.Σε τοπικό επίπεδο έγιναν δύο δηλώσεις από τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου,στην πρώτη αναφέρει ότι τα πράγματα πάνε καλά και ότι εγκρίθηκαν voucher κατά 15% αυξημένα από την περσινή χρονιά ενώ στην δεύτερη δήλωση λίγες μέρες μετά, “συμπεραίνει” ότι ο νέος κανονισμός λειτουργίας με τα κριτήρια που βάζει είναι ανασταλτικός παράγοντας και θα μείνουν εκτός περίπου 150 παιδιά.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα "Εναρμόνιση επαγγελματικής με οικογενειακή ζωή", δήμοι μεταξύ των οποίων και η Χίος επιλέχθηκαν να επιδοτηθούν για την αναμόρφωση-ανακαίνιση και προσαρμογή στις νόμιμες προϋποθέσεις υφιστάμενων κτιρίων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων, καθώς και για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού προς λειτουργία νέων μονάδων φροντίδας βρεφών ή/και νηπίων, (ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε Δήμου) προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία τους. Αυτό που θα έπρεπε να ζητείται επιτακτικά από όλους είναι η τήρηση των κανόνων λειτουργίας σε όλους τους τομείς σε όλες τις δομές κοινωνικής φροντίδας. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί φιλοξενούν βρέφη-νήπια και όχι εμπορεύματα και αυτό που θα έπρεπε να ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η ασφάλεια των παιδιών και η παροχή των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες.

 Στους δήμους αυτούς διαπιστώθηκε την προηγούμενη χρονιά, ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των διαθέσιμων θέσεων φροντίδας βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, νηπιακούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα vouchers που χορηγήθηκαν στις μητέρες..Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δημιουργία του παιδικού σταθμού στην Βέσσα.

Η Εφαρμογή της Δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής,ένα πάγιο αίτημα που νομοθετήθηκε από την Κυβέρνηση, δεν εφαρμόζεται στην Χίο γιατί η αρνητική τοποθέτηση-ψήφος του Δήμου Χίου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την μη εφαρμογή της και ξέρουμε ότι με την εφαρμογή της δεν θα παρουσιαζόταν το πρόβλημα που “θα παρουσιασθεί”, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Νομικού προσώπου που βιάζεται να το “φορτώσει” στον νέο κανονισμό λειτουργίας.

Η Παιδεία και η Προσχολική αγωγή είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των παιδιών χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις και είναι ευθύνη της Πολιτείας η εξασφάλιση της δωρεάν παροχής σε όλα τα παιδιά. Η κυβέρνηση δείχνει ότι κάνει κινήσεις και προσπαθεί να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και τους χρηματοδοτικούς πόρους. Το πρόβλημα υπάρχει στον Δήμο που για λόγους που μόνο εκείνοι γνωρίζουν δεν βοηθούν όσο θα έπρεπε, αν και τους παρέχονται ειδικά στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής όλα τα απαραίτητα.

Ευαγγελία Μανιτσούδη-Εκπαιδευτικός

Άλλες απόψεις: Της Ευαγγελίας Μανιτσούδη