Η ΛΑΤΩ για τα έργα στο Αεροδρόμιο

Πέμ, 07/09/2023 - 18:02

Με την τελευταία -ελπίζεται- ανακοίνωσή του, ο Κυβερνητικός Βουλευτής κ. Π. Μηταράκης αναδεικνύει ότι δεν γνωρίζει την Νομοθεσία των τεχνικών έργων.
Αυτό είναι φυσικό, μια και δεν έχει τεχνικό σύμβουλο στο Γραφείο του, αλλά πολλούς άλλους διαφόρων άσχετων ειδικοτήτων.

Κατά συνέπεια: Θα έπρεπε να είναι προσεκτικότερος απέναντι στο μεγαλύτερο και πολυπαθέστερο έργο του νησιού (την επέκταση και ανύψωση κατά 3,50 μέτρα του διαδρόμου του Αεροδρομίου) που: πρέπει να κατασκευασθεί με τα υλικά που προέβλεψαν οι μελέτες του Υπουργείου Υποδομών - Μεταφορών και όχι από κάθε χωμάτινη εκσκαφή.       

Ως Βουλευτής Χίου, οφείλει να εφαρμόζει στην πράξη την Περιβαλλοντική Νομοθεσία αντί να επιτίθεται για κομματικούς λόγους στην Περιφερειακή Αρχή που την εφήρμοσε.
Τον ενημερώνουμε ότι: η άδεια που έλαβε η κατασκευάστρια εταιρεία των έργων του Αεροδρομίου έχει λήξη, μια και αφορούσε το άλεσμα των θεμελίων των παλαιών κτισμάτων και μόνο, εργασία που έχει ολοκληρώσει.

Με την ανοχή του Κυβερνητικού Βουλευτή όμως, εξακολουθεί να μεταφέρει στον χώρο του Αεροδρομίου βραχώδη υλικά τα οποία σπάει, με συνέπεια να παράγεται ασύλληπτη ποσότητα σκόνης επικίνδυνης για τις πτήσεις και πολύ οχληρής για όλη την περιοχή του Αεροδρομίου και πέραν αυτής λόγω των ισχυρών ανέμων.

Κύριε Βουλευτή, οι περιφερειακοί Σύμβουλοι με την απόφαση που έλαβαν τίμησαν την αποστολή τους εφαρμόζοντας τους Νόμους που έχει ψηφίσει η Βουλή διασώζοντας το κύρος της.
Εσείς: για προφανείς κομματικούς λόγους επίθεσης στην Περιφερειακή Αρχή και μείωση του Περιφερειάρχη, εξακολουθείτε να απαγγέλετε «αφηγήματα» που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Επί τέλους: Αφυπνισθείτε και προσπαθήσετε να προασπίσετε τα συμφέροντα του τόπου μας, με την χρήση στα έργα του Αεροδρομίου ΜΟΝΟ κατάλληλων υλικών ανεγνωρισμένου Λατομείου όπως το δικό μας με 29 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, 18 εργαζόμενους που αποζούν αυτοί και οι οικογένειες τους και καθημερινά καταβαλλόμενους φόρους στο Ελληνικό Κράτος.

Οφείλετε να πιέσετε (όπως προτίθεται να πράξη και ο έτερος Βουλευτής Χίου ο κ. Σταύρος Μιχαηλίδης) ώστε από την μια να εκτελεσθούν σωστά τα έργα κι από την άλλη να καθαρίσει και να περικλεισθεί ο χώρος του Αεροδρομίου για να εκτελεί την αποστολή του.

Εξάλλου: Οι Μελέτες του Υπουργείου προβλέπουν την πληρωμή της κατασκευάστριας εταιρίας και τις μεταφορές των εφ όσον αγοράσει τα υλικά του Λατομείου μας, (που διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που χρηματοδοτεί τα έργα του Αεροδρομίου.
 
Με τιμή ο εκπρόσωπος της ΛΑΤΩ ΑΕ.