Η μεταφορά των μαθητών να γίνεται με ασφάλεια

Πέμ, 10/09/2020 - 08:29

Η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου υπό συνθήκες Covid19 χωρίς να έχει πάρει η κυβέρνηση τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών, προκαλεί εύλογα ανησυχίες και προβληματισμούς σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι το πως θα διασφαλιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις,προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία την νέα σχολική χρονιά χωρίς να διακυδεύεται η υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και χωρίς καμία επιβάρυνση των οικογενειών των μαθητών.

Διεκδικούμε να εξασφαλιστεί από την πρώτη μέρα η ασφαλής μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο.

Η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη για το τρόπο που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά χωρίς να εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα με βάση τις σημερινές, αφού 8 Σεπτέμβρη συζητιέται στην οικονομική επιτροπή της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η χρηματοδότηση για την μεταφορά των μαθητών, με χρήματα που αναλογούν στην περσινή χρονιά. Η εμπειρία που έχουμε από την περσινή χρονιά λέει ότι σε Ικαρία δημιουργήθηκε πρόβλημα για την μεταφορά των μαθητών, στη Σάμο αντίστοιχα είχε σταματήσει το ΚΤΕΛ να μετακινεί δωρεάν τους μαθητές για κάποιο χρονικό διάστημα

Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να εξασφαλιστεί από την Περιφερειακή Αρχή να μισθώσει περισσότερα πούλμαν και μέσα για την μεταφορά των μαθητών από της 14/9 ημέρα έναρξης των σχολείων.

Η ασφαλής πρόσβαση στο σχολείο είναι δικαίωμα του κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού!

Η δια ζώσης συμμετοχή στη σχολική ζωή είναι καθοριστική για τη φυσιολογική, νοητική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Και αυτό απαιτούμε να γίνει με όρους, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία τόσο του παιδιού και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, όσο και των εκπαιδευτικών.

Απαιτούμε :

-Επισκευή σχολείων-εξασφάλιση κατάλληλων χώρων, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις σε κάθε τάξη και η αποφασιστική μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, ώστε κανένα τμήμα να µην έχει πάνω από 15 μαθητές.

-Άμεση αξιοποίηση σχολείων που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια και άλλων κρατικών υποδομών ή ακόμα και ιδιωτικών, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

-Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να προσληφθεί ο απαραίτητος αριθμός εκπαιδευτικών, που να ικανοποιεί την παραπάνω συνθήκη για περισσότερα τμήματα με λιγότερους μαθητές.

-Κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς εδώ και τώρα.

-Εξασφάλιση όλου του απαραίτητου αριθμού µόνιµων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.

-Εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού λεωφορείων ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μετάβαση του κάθε μαθητή από και προς το σχολείο.

-Εξασφάλιση κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές για την προµήθεια µε το απαραίτητο υλικό (Μέσα Ατοµικής Προστασίας, είδη καθαρισµού, αντισηπτικά κ.λ.π.)

-Άμεση επανέναρξη του προγράμματος των σχολικών γευμάτων.

-Διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.

-Δημιουργία Σχολιατρικής Υπηρεσίας που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων αλλά και τη διαχείριση των κρουσμάτων.

Άλλες απόψεις: του Γιώργη Αμπαζή