“Η μετεγκατάσταση του βιολογικού στον Καταρράκτη”

Τετ, 24/03/2021 - 14:50

Με την άποψη – θέση που θα εκφράσω νομίζω πως θα συμβάλλω στον “διάλογο” που έχει αρχίσει για την “μετεγκατάσταση του βιολογικού στον Καταρράκτη”.
Πιστεύω, πως για την εκτέλεση κάθε έργου και μάλιστα –όπως εκτιμώ- ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη τού χωριού μας, πρέπει να αρχίσουμε πρώτα από την ανάγκη – σκοπιμότητα - τής κατασκευής. 2) από την χρηματοδότηση (και μάλιστα απρόσκοπτη) του έργου με γνώση και αναφορά στις πηγές αυτές 3) την ενημέρωση και γνώμη των πολιτών στην περιοχή των οποίων θα γίνει το έργο και των ωφελούμενων α’ αυτό 4) τη φροντίδα για τη συντήρησή τού έργου, 5) την αναγκαιότητα ή έστω την πιθανότητα κατασκευής συνοδών έργων 6) τον τρόπο φύλαξης, ελέγχου αλλά και προσπέλασης σε αυτό.

Σχετικές απορίες που όμως χρειάζεται όχι μόνο να απαντηθούν, αλλά και να ληφθούν σοβαρά υπόψη, είναι: πως θα γίνεται ο έλεγχος των χρημάτων που θα εξοικονομηθούν – αν εξοικονομηθούν - και πως θα μαθαίνουμε για το πως και πού αυτά θα διατίθενται, και με ποιά κριτήρια θα γίνεται αυτό.
Και ένα ρητορικό ερώτημα! Μας διαβεβαιώνει κανείς, ότι ο υπό μελέτη βιολογικός δεν θα καταντήσει όπως ο υπάρχων “βιολογικός” του χωριού; γιατί αν ο υπό προγραμματισμό βιολογικός μάς κοστίσει υπερπολλαπλάσια του ήδη υπάρχοντος και καταλήξει σαν αυτόν, οι προθέσεις και τα “επιχειρήματα” όχι μόνο δεν αρκούν, αλλά δεν πείθουν και κανένα!
Όσο για τη χρηματοδότηση τού έργου - θέλω να πιστεύω – πως μπορεί να βρεθούν με σωστό προγραμματισμό, αλλά και ειλικρινή διάθεση & διαχείριση των κονδυλίων… γιατί αν περιμένουμε το έργο να χρηματοδοτηθεί με βάση την “ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης”, η αμφιβολία είναι όχι μόνο υπαρκτή, αλλά μπορεί και να μας προστατέψει από την πλάνη και το λάθος, αφού θα μας οδηγήσει όχι στην απόρριψη, αλλά στην επιφύλαξη που οδηγεί στον σκεπτικισμό και τελικά στην υποψία.
Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί, πως, το παρελθόν δεν είναι σύμμαχος των λόγων  – έστω και καλοπροαίρετων – ούτε και των όποιων αποφάσεων που κακώς μας οδηγούν στην αντίληψη: ας τ’ αφήσομε όπως τά ‘βραμε!
Τα παραδείγματα είναι πολλά και κραυγαλέα….
 

Άλλες απόψεις: Του Κ. Α. Ναυπλιώτη