Αστυνομικές Ενώσεις νησιών Αιγαίου

Καλύτερη οργάνωση και μέτρα προστασίας ζητούν οι Αστυνομικοί

02/04/2020 - 20:17

Άμεση εξεύρεση κατάλληλων χώρων για τον περιορισμό των νέοεισερχομένων μεταναστών σε κάθε νησί που υπάρχουν ροές, περιορισμός των...