Αγία Παρασκευή Καστέλλο. Επιτάφιος με Μικρασιατικές μνήμες...