Χίος, Τρίτη 16 Ιουλίου

Καλή χρονιά από το Μόντρεαλ

Ηλιος με δόντια, ανήμερα Φώτα στο Μόντρεαλ.