Χίος, Δευτέρα 27 Μαΐου

Καλή χρονιά από το Μόντρεαλ

Ηλιος με δόντια, ανήμερα Φώτα στο Μόντρεαλ.