Χίος, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου

Καλή χρονιά από το Μόντρεαλ

Ηλιος με δόντια, ανήμερα Φώτα στο Μόντρεαλ.