Κουρέλι... το εθνικό μας σύμβολο στη ΔΕΗ

ΔΕΗ πριν απο 3 ημέρες. Όταν δεν είμαστε σε θέση να τιμάμε το Εθνικό μας σύμβολο την σημαία μας.  Λίγη ντροπή.