Χίος, Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου

Σε όλο τον κόσμο, πρώτο από όλα στολίζουν το σημείο αναφοράς της πόλης τους. Εμείς;