διόρθωση πινακίδων

Επιτροπή φιλολόγων διορθώνει λάθη και αστοχίες πινακίδων

24/11/2022 - 22:47

Λάθη και αστοχίες σε πινακίδες οδών της Χίου, θα ελέγχει και θα διορθώνει τριμελής επιτροπή φιλολόγων που ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου,...

Επιτροπή φιλολόγων διορθώνει λάθη και αστοχίες πινακίδων

24/11/2022 - 14:40

Λάθη και αστοχίες σε πινακίδες οδών της Χίου, θα ελέγχει και θα διορθώνει τριμελής επιτροπή φιλολόγων που ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου,...