Δυο φορές το ’21

Βιωματική δράση για παιδιά με αφορμή το βιβλίο «Δύο φορές το '21»

24/08/2022 - 17:37

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», με αφορμή το βιβλίο της συμπατριώτισσας μας Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του...

Δυο φορές το ’21: Γνωρίζοντας την... οικογένεια Κανάρη

24/08/2022 - 15:15

Με κεντρικό θέμα των ήρωα των Ψαρών Κωνσταντίνο Κανάρη και την Μανιάτισσα σύγυζο του...

"Δυό φορές το 1821" στη Βιβλιοθήκη

17/08/2022 - 16:14

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», με αφορμή το βιβλίο της συμπατριώτισσας μας Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του...