εκδόσεις Α.Π. Στυλιανός Π. Γιαλιάς

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ Στυλιανός Π.Γιαλιάς Διευχά. Ένα όμορφο χωριό της Χίου. Τέσσερις αιώνες ιστορίας και παράδοσης.

09/09/2019 - 19:14

Ήθη και έθιμα, λαογραφία και παραδόσεις, γεωγραφία και ιστορία, προσωπικά βιώματα και καταγεγραμμένες διηγήσεις γερόντων του χωριού Διευχά της Χίου...