Ακτινογραφώντας το εκλογικό αποτέλεσμα Ψαρών

Η σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου Χίου
Πέμ, 30/05/2019 - 19:53

Σύμφωνα  με  τη  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης  (Ν. 3852/2010) και την  τελευταία  απογραφή  του  πληθυσμού  του  κράτους  της   9ης  Μαΐου  2011   (ΦΕΚ  699/Β/20.3.2014)  ο  Δήμος  Ηρωικής Νήσου Ψαρών

αποτελείται από τις παρακάτω Εκλογικές Περιφέρειες:

Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών με πληθυσμό 458 και 13 έδρες

Σημειώνεται ότι στους συνδυασμούς όπου υπάρχουν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ισοψήφησαν η παρατιθέμενη κατωτέρω σειρά αυτών ελήφθη μετά από κλήρωση που έγινε επ 'ακροατηρίου στην αρχή

της παρούσας συνεδριάσεως (άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3852/2010).

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019

 

Γραμμένοι: 618, Ψηφίσαντες: 378, Άκυρα: 7, Λευκά: 0, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 7, Έγκυρα : 371

 

Έλαβαν:

 

Α') «ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΨΑΡΑ» : 100

 

Β') «ΨΑΡΑ- ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» : 271

 

Ο Συνδυασμός Α' έλαβε ποσοστό 26,95% από τα 371 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

Ο Συνδυασμός Β' έλαβε ποσοστό 73,05% από τα 371 έγκυρα ψηφοδέλτια

 

Ο   Συνδυασμός   «ΨΑΡΑ-   ΝΕΑ   ΕΠΟΧΗ»   πλειοψήφησε   με   ποσοστό   άνω   του   50%   (συν   1   ψήφο)   του   συνόλου   των εγκύρων ψηφοδελτίων. Η ψηφοφορία δεν επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή.

Το    εκλογικό    μέτρο    για    την    κατανομή    των    εδρών    υπολογίζεται    ως:    Σύνολο    Εγκύρων    Ψηφοδελτίων    Όλων    των Συνδυασμών (371) δια του αριθμού των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου (13) συν ένα (1)

Θα γίνει κατανομή των 13 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 29

 

Α')  «ΠΡΩΤΑ  ΤΑ  ΨΑΡΑ»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  100  :  29  =  3  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο   13 ψήφων

Β')  «ΨΑΡΑ-  ΝΕΑ  ΕΠΟΧΗ»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  271  :  29  =  9  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο  10 ψήφων

Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 12 έδρες

 

Επειδή   οι   έδρες   που   καταλαμβάνουν   οι   συνδυασμοί   είναι   λιγότερες   από   τις   προς   διάθεση   έδρες   του   δημοτικού συμβουλίου

Α') «ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΨΑΡΑ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

 

Α' Συνδυασμός «ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΨΑΡΑ» έλαβε συνολικά 4 έδρες (3 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Από το συγκεκριμένο συνδυασμό εκλέγονται οι : Ανδρέας Καραγιώργης (επικεφαλής συνδυασμού), Καραγιώργης Ανδρέας του Νικολάου, Μπουλαζέρη Μαργαρίτα και Ζαννή Μαρουσώ.

 

Β' Συνδυασμός «ΨΑΡΑ- ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» έλαβε συνολικά 9 έδρες (9 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναλυτικά εκλέγονται οι: Καραγιώργη Μαρκέλλα, Παπαμιχάλης Ιωάννης, Κούτικα Αγγελική, Βασιλική Ευαγγελία, Φρατζέσκου Σοφία, Μπεναρδής Γιώργος, Κουτσοδόντη Βασιλική, Δημητρέλη Μαργαρίτα και Λεωντσινίδου Αργυρώ.

Σχετικά Άρθρα