110.420.302 € για τη στήριξη και ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Παρ, 12/05/2023 - 19:24

Συνολικά, 110.420.302€ έχουν χορηγηθεί, ανταποδοτικά, για τη στήριξη και ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, που έχουν επιβαρυνθεί από τις μεταναστευτικές ροές και από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας για τη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών, μέσω των κονδυλίων του «Ταμείου Αλληλεγγύης» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από το 2020 μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, έχει εγκριθεί το ποσό των 63.645.015,00€ για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το «Ταμείο Αλληλεγγύης» του ΥΜΑ, ενώ έχουν χορηγηθεί συνολικά 26.489.372,00€ για την κάλυψη Ενιαίων Δημοτικών Τελών (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας) και 20.285.915,00€ σε έκτακτες επιχορηγήσεις/αποζημιώσεις από τυχόν προκληθείσες ζημίες στους Δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας.

Μέσω του «Ταμείου Αλληλεγγύης», το οποίο συστάθηκε το 2020, χρηματοδοτούνται έργα για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού, σε  ολόκληρη την Ελλάδα. Η χρηματοδότηση εγκρίνεται έπειτα από προτάσεις που καταθέτουν, κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών, οι ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, τα ΝΠΔΔ αυτών και τα ΝΠΙΔ του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ - ν. 3463/2006, Α' 116).

147 έργα σε 45 Δήμους της χώρας

Από το 2020, και μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις ύψους 63.645.015,00€ για 147 έργα που πραγματοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη σε 45 Δήμους της χώρας και Νομικά Πρόσωπα αυτών.

Ενδεικτικά, έχουν χορηγηθεί χρηματοδοτήσεις για την ανάπλαση και διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της σχολικής ζωής μαθητών και καθηγητών. (π.χ.: Δήμου Σάμου, Δήμου Τανάγρας, Δήμου Δράμας), για την κατασκευή Νηπιαγωγείου (4ο Νηπιαγωγείο Πολυκάστρου, Δήμος Παιονίας), για τη δημιουργία και βελτίωση παιδικών χαρών (Δήμου Σερρών, Δήμου Μυτιλήνης, Δήμου Λαγκαδά), για την επισκευή υφιστάμενων γηπέδων (Δήμου Μυτιλήνης (Μόρια, Αφαλώνα, Παναγιούδα), Δήμου Ωρωπού, Δήμου Ζηρού), για την αναβάθμιση συνοικιακών χώρων άθλησης και αναψυχής (Δήμου Ωρωπού) και για την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση Αισθητικού Άλσους, ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Συνεδριακού Κέντρου κ.λπ. (Δήμου Λαρισαίων, Δήμου Αλεξάνδρειας).

Πολύ σημαντικά έργα αποτελούν η χρηματοδότηση της αναβάθμισης και αξιοποίησης της Δημοτικής έκτασης του «ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ» (Δήμος Μυτιλήνης) και η επισκευή-αναβάθμιση-διαμόρφωση των υπαρχόντων κτηριακών εγκαταστάσεων του ΣΣΔ λιμένα Χίου (Δήμος Χίου).

Επίσης, μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί προτάσεις που υποβλήθηκαν και οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν την επιμέλεια και λειτουργία του Βοτανικού Κήπου (Δήμος Αθηναίων), την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού (παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού, π.χ. απορριμματοφόρα στο Δήμο Αλεξάνδρειας), τον ηλεκτροφωτισμό και τη βελτίωση του δημοτικού φωτισμού (Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης), τη βελτίωση πεζοδρομίων και τοπικών οδικών αρτηριών κ.λπ. και την επισκευή, αναβάθμιση και διαμόρφωση υπαρχόντων κτηριακών εγκαταστάσεων κ.ά. (Δήμος Δυτικής Λέσβου, Δήμος Παιονίας, Δήμος Καβάλας). 

Οι αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής για την έγκριση των προτάσεων, που υποβάλλονται από τους Δήμους, και το ύψος της χρηματοδότησης κάθε έργου μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης, δημοσιοποιούνται με σχετική ανακοίνωση που εκδίδεται μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης. Η ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συνοδευόμενη από σχετικό πίνακα με πληροφορίες κάθε έργου και το ακριβές ποσό χρηματοδότησης): https://migration.gov.gr/press/

 

Σχετικά Άρθρα