ελληνόκτητος ναυτιλία

Στην κορυφή παραμένει η ελληνόκτητος ναυτιλία

01/09/2021 - 16:31

Η πρωτοφανής παγκόσµια υγειονοµική κρίση που επήλθε µε την έξαρση της πανδηµίας του COVID-19 ανέδειξε µε πρωτόγνωρο τρόπο τον ζωτικής σηµασίας ρόλο...