Ένωση Λογιστών - Φοροτεχνικών Ελευθερων Επαγγελματιών Χίου

Με ραντεβού στο λογιστή, μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες covid - 19

24/11/2021 - 00:46

Όπως ενημερώνει η Ένωση Λογιστών - Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Χίου, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση για έκτακτα μέτρα προστασίας της...

Με ραντεβού στο λογιστή, μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες με covid

22/11/2021 - 16:18

Όπως ενημερώνει η Ένωση Λογιστών - Φοροτεχνικών Ελευθερων Επαγγελματιών Χίου, σμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα / Γ.Π.οικ.72486/2021 ΦΕΚ5401 / Β/...