Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών

Ελληνική ναυτιλία – ηγέτιδα δύναμη: Η έκθεση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών

01/08/2023 - 18:04

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της για την περίοδο 2022-2023, στην οποία παρουσιάζονται και αναλύονται οι...

Κομβικής σημασίας δωρεά της Ναυτιλιακής Κοινότητας στο Πυροσβεστικό Σώμα

18/01/2022 - 16:31

Στην αξιοσημείωτη πρωτοβουλία ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος σε δασικό και αστικό περιβάλλον, προχωρά η ...

Εκστρατεία προσέλκυσης στο Ναυτικό επάγγελμα

19/05/2021 - 17:31

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών και μπράβο της, πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης της νέας γενιάς για τις ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας που...