Χίος, Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου

επταήμερη εργασία

Διευθέτηση χρόνου εργασίας και επταήμερη απασχόληση

15/05/2019 - 10:21

Ο Βασίλης Τραϊανόπουλος, ειδικός επιθεωρητής εργασίας, παρέχει τις παρακάτω διευκρινίσεις για το ζήτημα που αφορά στην 7ημερη εργασία, το οποίο...